הזוכים בפרס א.מ.ת לשנת 2018

מדעי החיים: גנטיקה
פרופ' חנה אנגלברג -קולקה, פרופ' אפרת לוי-להד
מדעים מדויקים: כימיה
פרופ' לסלי ליזרוביץ, פרופ' מאיר להב
מדעי הרוח: משפט עברי
פרופ' נחום רקובר
מדעי החברה: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה
פרופ' אווה אילוז, פרופ' חנה הרצוג
תרבות ואמנות: צילום
גברת מיכל רובנר, מר שרון יערי

טקס חלוקת הפרס
בחסות ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

  • פרופ' חנה אנגלברג קולקה
  • פרופ' אפרת לוי-להד
  • פרופ' לסלי ליזרוביץ
  • פרופ' מאיר להב
  • פרופ' נחום רקובר
  • פרופ' אווה אילוז
  • פרופ' חנה הרצוג
  • גב' מיכל רובנר
  • מר שרון יערי
“מטרת קרן א.מ.נ, באמצעות הענקת פרס א.מ.ת היא להכיר באלה שבחרו במצויינות כדרך חיים ובמימוש הפוטנציאל האנושי כחיוני ליצירת עולם טוב יותר עבור הדורות הבאים”אלברטו מוסקונה ניסים ז”ל

 

הזוכים בפרס א.מ.ת לשנת 2018

מדעי החיים: גנטיקה
פרופ' חנה אנגלברג -קולקה, פרופ' אפרת לוי-להד
מדעים מדויקים: כימיה
פרופ' לסלי ליזרוביץ, פרופ' מאיר להב
מדעי הרוח: משפט עברי
פרופ' נחום רקובר
מדעי החברה: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה
פרופ' אווה אילוז, פרופ' חנה הרצוג
תרבות ואמנות: צילום
גברת מיכל רובנר, מר שרון יערי